Station:

Klausen

Abtsgarten

Klausen · bedevaartskerk ‘Onze-Lieve-Vrouw-Visitatie’

Al 500 jaar zoeken mensen van heinde en verre hulp bij de Mater Dolorosa in Klausen. Na St. Matthias in Trier is Klausen tot op heden het grootste bedevaartsoord in het bisdom Trier.

De plaats gaat terug tot de dagloner Eberhard, die hier in 1440 een beeld van de Mater Dolorosa, Onze-Lieve-Vrouw van Smarten, neerzette, waar hij dagelijks tot bad. Hiertoe aangezet door visioenen van Maria bouwde hij een devotiehuisje dat in 1448/49 werd uitgebreid tot een kleine kerk. De boodschap van het wonderbaarlijke genadebeeld deed snel de ronde, zodat veel mensen uit de streek hulp kwamen zoeken. Eberhard bouwde een kluizenaarswoning, een ‘Klause’, naast de kerk, waarnaar het huidige dorp is genoemd.

Alte Grabstein-Bildstöcke im Abtsgarten

Säulengang der Wallfahrtskirche Maria Heimsuchung mit spätgotischem Hochalter aus der Antwerpener Schule (1480) mit Darstellung der Kreuzigung

Na zijn dood in 1451 besloot de kerk van Trier, met steun van de heren van Esch en vermoedelijk op aanbeveling van de grote kardinaal van de Moezel, Nicolaas van Cusa, in het bedevaartsoord een hervormd klooster van de reguliere Augustijner kanunniken van de congregatie van Windesheim te stichten. De eerste kanunniken die zich hier in 1456 vestigden, kwamen uit de kloosters van Böddeken in Westfalen en Niederwerth bij Koblenz. Nadat de stichting van het klooster rond 1460 was afgerond, beleefde Klausen in de daaropvolgende eeuwen een bloeiperiode. Daarvan getuigt de indrukwekkende bedevaartskerk (49° 54′ 18˝ N / 6° 53′ 00˝ E), die in 1502 werd voltooid. Het bevat de genadekapel met Eberhards Mariabeeld, een groter 17e-eeuws genadebeeld en een laatgotisch hoogaltaar met een voorstelling van het Lijden van Christus, dat de kanunniken in 1480 in Antwerpen verwierven en dat tot de oudste Brabantse houtgesneden retabels behoort. Van hen is ook de in het Rijnland unieke en met muurschilderingen uit de 16e eeuw versierde bibliotheekzaal van het klooster afkomstig.

Pfarrheim mit Walmdach: Ehemalige klösterliche Pferdeställe mit Geräte- und Wagenschuppen von 1692

In economisch opzicht waren de kanunniken zeer succesvol en zo gold het klooster met zijn landgoederen aan de Middenmoezel in de 18e eeuw als de op vier na grootste bezitter van wijngaarden in het keurvorstendom Trier. De kanunniken uit Klausen stonden op goede voet met de cisterciënzers in Himmerod, die met Hof Haardt een landbouwbedrijf in de buurt van Altrich exploiteerden. De opheffing van het klooster van Klausen vond plaats in 1802 in het kader van de secularisatie van het keurvorstendom Trier. Om de kerk en het bedevaartsoord te behouden, werd met de dorpen Pohlbach en Krames een nieuwe parochie Klausen opgericht, die in 1969 als model diende voor de heringerichte gemeente. Zoals dat bij alle belangrijke bedevaartsoorden het geval is, kent ook Klausen zijn overleverde wonderen. Een van de oudste Mariawonderen is het mirakel van het ‘Eberhardvaatje’, dat werd opgetekend in de kloosterkroniek van Klausen van Willem van Bernkastel († 1536).

Daarin wordt verteld dat Eberhard tijdens de bouw van de eerste kerk een vaatje wijn van de Moezel liet komen om de arbeiders te sterken. Toen de wijn op was, werden de arbeiders ontevreden. Vertrouwend op de Heilige Moeder ging Eberhard naar zijn genadebeeld en smeekte: “Lieve vrouw, ik heb mijn deel gedaan, nu is het uw beurt. Help me in deze nood!” Het verzoek werd verhoord en het vat zat weer vol met voortreffelijke wijn. Ter herinnering aan dit wonder, waarvan het nieuws zich als een lopend vuurtje in de Eifel en het Moezelgebied verspreidde, werd op de kerktoren een klein vat geplaatst.

Fietsen met alle zintuigen

Op zoek naar bezinning, onthaasting en met het verlangen naar innerlijke rust en kalmte loopt het Eifel-Pelgrims-fietspad langs talloze oude kerken, twee prachtige kloosters en ontelbare, met veel liefde gerestaureerde wegkruisen en bidzuilen met een lange geschiedenis. Korte, in de volksmond met een knipoog vertelde anekdotes over verhoorde gebeden en authentieke verhalen over menselijke lotgevallen van de afgelopen eeuwen leiden in combinatie met een ongelooflijk gevarieerd landschap tot een fietsbelevenis met alles erop en eraan.

Antwerpener Passionsaltar von 1480

Veel meer informatie is te vinden op www.Klausen.de

Wonderen – leren zien en verwonderen

Als er iets gebeurt wat volgens de regels van onze wereld niet kan – Jezus verandert water in wijn; hij voedt 5000 mensen met vijf broden en twee vissen; hij geneest blinden en kreupelen; hij wekt doden op – dan spreken we van wonderen of wonderbaarlijke tekenen.  Jezus verrichte deze tekenen niet om zichzelf belangrijk te maken, maar om te laten zien: God schept een nieuwe werkelijkheid. God wil dat wij gezond worden van lichaam en ziel. Moeten we dat geloven?  Laten we het zo zeggen: wanneer we beseffen dat onze wereld meer is dan een som van formules en natuurwetten, dan kunnen we zien en ons verwonderen….

Tekst: internetportaal www.katholisch.de, Bonn

E-bike oplaadstation

Bij dit station vindt u een oplaadpunt voor e-bikes! Het is gevestigd in de Eberhardstraße 3, Klausen.